Національний заповідник "ХОРТИЦЯ"
Пошук
Замовлення екскурсiй
096-254-12-09, 095-914-77-06
Вартiсть квиткiв
Запорозька Сiч - 48 грн
Режим роботи з 9:30 до 16:30
Вихідний - понеділок
Музей козацтва - на реекспозиції
Матеріали

План саду на Хортицком острове Свтлейшаго князя Григория Александровича Потемкина с показанием на оном разного строения. 1780-і рр. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Центральному державному військово-історичному архіві у м. Москва.

«Карта течению реки Днепра, от устья Самары до окончания Хортицкаго острова, с показанием по берегам на три версты ситуации и имеющихся на том расстоянии порогов, коих падение под сим описывается, проходы через их означены пунктиром, а глубина воды подписано цифрою в футах». 1776 рік. Фрагмент. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Російському державному воєнно-історичному архіві (м. Москва).

Карта течению рек Днепра и Буга от Елисаветграцкой провинции вниз до соединения их вод и устья лимана с показанием берегов Гнилого и от него до Берды Азовскаго, а от Кинбурна к Перекопи Чорнаго морей, и как росийская граница по мирному в 774-м году при Канарже трактату установлена, и где прежняя на правом берегу Днепра состояла, означена ж между помянутых рек и ситуация объяснена особо экспликацией.

Наступним матеріалом присвяченим історії острову Хортиця на стародавніх картах є робота італійського картографа Річчі Заноні 1772 року, з оригінальною назвою польською мовою, перекладом та посиланням на джерело:

Карта порожистої частини Дніпра з островом Хортиця. «Геометрической план Днепровским порогам от Усть Самары до Александровской крепости с показанием по обе стороны реки близ лежащей ситуации. Снят 1771 году». Фрагмент. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Російському державному воєнно-історичному архіві (м. Москва).

План Хортицко-островскому ретранжементу с ситуации 1741 года. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Центральному державному військово-історичному архіві у м. Москва.

План новому и старому Хортицкому ретранжементу, в каком ныне состоянии находитца. 1740 году. Инженер порутчик Гаврила Леман. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Центральному державному військово-історичному архіві у м. Москва.

Карта Хортиці 1739 року. «Хортица. На подлинном подписал: инженер-капитан порутчик Плаутин». 1739 р. Чорно-біла фотокопія. Зберігається у Російському державному воєнно-історичному архіві (м. Москва).

Карта «Tractus Borysthenis vulgo Dniepr et Niepr dicti, à Bouzin usque ad Chortyca Ostrow» (Течiя Бористену, по-народному Днiпра та Нiпра, вiд Бужина до Хортицi Острова). Фрагмент. Видана 1662 року. Складена французьким iнженером Гiйомом Левассером де Бопланом у 1639 р.

Фрагмент карти 1613 р. – «Точний опис Великого Князівства Литовського та інших суміжних з ним земель, здійснений і виданий працею, старанням і коштом ясновельможного найсвітлішого князя і пана, пана Миколая-Христофора Радивіла, князя на Олиці Несвіжу, графа Священної Римської Імперії на Шиловці й Мирі, рицаря Священного Єрусалимського Гробу і т.ін.».

123