Національний заповідник "ХОРТИЦЯ"
Пошук
Замовлення екскурсiй
096-254-12-09, 095-914-77-06
Вартiсть квиткiв
Запорозька Сiч - 48 грн
Режим роботи з 9:30 до 16:30
Вихідний - понеділок
Музей козацтва - на реекспозиції
Публікації

Мицик Ю.А., Плохій С.М., Строженко І.С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про запорозьких козаків. – 2-ге вид./Худож.-оформлювач К.Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП “Пам`ятки України”, 1991. – 302 с.: іл. – (Давно се діялось колись)

Чимало пам`ятних місць на Придніпров`ї повязано з козацтвом. Про життя, побут та військові походи козаків розповідає науково-популярний ілюстрований  нарис.

Розраховане на широке коло читачів.

Ціна – 42 грн

 

 

 Заповідна Хортиця: збірка нгаукових праць/Остапенко М.А. , Мірущенко О.П. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 318 с.

У випуску наукового видання “Заповідна Хортиця” зібрані матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання історії запорозького козацтва.

До збірки увійшли тези та доповіді VI міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці” (2013) і матеріали з пам’яткоохоронної діяльності, музеєзнавства та історії Запорозького краю.

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анцишкін І.В. Українське козацтво та самозванці у XVI-XVIII ст.

Діптан І.І. «Договори і Постанови…» 5 (16) квітня 1710 року: проблема ідентифікації пам’ятки

Игнатьева А. Перестройка и восстановление крепостей Казикермен и Тавань в 1687-1698 гг. после разрушения их во время осады и штурма 1695 г. в Первом Азовско-Днепровском походе

Поух А.В. Мамай и казаки

Скирда В.В., Скирда І.М. Козацька проблематика на Археологічних з’їздах

Сокульський А.Л. Отамани Хортицької Січі (1552-1558): сучасний стан та перспективи дослідження проблеми

Мірущенко О.П. Територія Війська Запорозького Низового у XVIII ст.: офіційні кордони та традиційні межі

Сурченко О.С. Розвідувальна діяльність запорозьких козаків за опублікованими документами Архіву Коша Нової Січі

Чередниченко М.А. До питання про особливості турлучного будівництва на Запорожжі в часи Нової Січі

Нефедов В.В. Ручное огнестрельное оружие казаков времен «Хортицкого городка» 1553-1557 гг

Куштан Д.П. Перстень Хмельницьких з Суботова

Лоха В., Лоха А. Переяславська козацька верхівка: походження, формування, статус, перетворення на  дворянство

Тітова І.С. Фактор гетьманської влади в політичних процесах на українських землях в 40-70-х рр. XVII ст.

Саєнко Н.А. До питання перебування гетьманських резиденцій у Батурині

Власов О.Ю. Населений пункт на місці Кам’янської Січі у середині – другій половині ХVIII ст.

Тубольцев О.В. Втрачені фортеці Дніпровської Лінії

Хромов А. Станіслав Тимофійович Василевський – одеський поліцмейстер (1824-1833 рр.), наказний отаман Дунайського  козацького війська (1836-1846 рр.)

Завгородній Ю.Ю. Острів Хортиця, як Національна святиня, під час Національно-Визвольних змагань 1917-1921 років

Пачковська О.Л. «Німецьке» землеволодіння в Україні: інформаційна війна, як складова конфлікту між державою та німецько-менонітським населенням

РОЗДІЛ ІІ. ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО

КОЗАЦТВА В МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Коваль І.М., Зіньковський Т.М., Білик О.В. Історико-археологічні

та меморіальні пам’ятки козацької слави в Галичині

Лисенко Т.М. Історія дослідження акваторії Дніпра в районі острова Хортиця

Михальчук Л. Експозиція «Опілля» в Музеї просто неба Національного заповідника «Давній Галич»

Векленко В.О., Виборний В.І. Ставрографічний музей в Галушківці: історія створення й перспективи розвитку

Борисенко О.Є. Дерев’яна сакральна скульптура з Тернопільського обласного краєзнавчого музею в колекції Національного заповідника «Хортиця»

Брель О.В., Левченко Н.Ф. Елементи поясного спорядження козака ХVІІ-ХVІІІ ст. з колекції музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»

Борисенко О.Є. Іконостас з церкви Покрова Пресвятої Богородиці в історико-культурному комплексі «Запорозька Січ»

на острові Хортиця

Клименко А.А. Меблі з фондової збірки Національного заповідника «Хортиця»

Терещук О. Козацька кулелійка з Олешківської Січі в колекії НМІУ

Шелеметьєва Т.І. Чорнильниці козацького часу з фондового зібрання Національного заповідника «Хортиця»

Шевченко-Чепелева Т.Т. Холодное оружие Османской империи конца XVI-XVII вв. из фондовой коллекции Мелитопольского городского краеведческого музея

Юхимчук М. Характеристика селянської зброї з розкопок місця Берестецької битви

Якобчук І.С. Холодна зброя козаків та селян ХVІІ століття

Карасенко В.Ю. Історія запорозького козацтва дітям дошкільного віку. Гра-екскурсія «Запорозьке козацтво»

Моісеєнко С.П. Запорозький край очима Тараса Шевченка: про введення туристичного маршруту «Кобзар на Хортиці» в екскурсійну практику Національного заповідника «Хортиця»

РОЗДІЛ ІІІ. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

Векленко В.О., Несправа М.В. Натільні хрести Ігрені

Кобалия Д.Р. Обследование военного госпиталя 1738-1740 гг. на о. Хортица

РОЗДІЛ IV. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЛАНДШАФТУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Василенко С.В. Необхідність наукового супроводу законодавчих актів в Україні у природоохоронній справі

Приступа І.В. Сучасний стан флори о. Хортиця

Домніч А.В., Домніч В.І., Охріменко С.Г., Свідунович І.М. Зміни чисельності та освоєння оленячими території о. Хортиця.

Муленко М.А., Карпенко Г.О., Головаха Р.В. Фауно-екологічний огляд сітчастокрилих (NEUROPTERA) о. Хортиця: мурашині леви (MYRMELIONTIDAE) та мантиспи (MANTISPIDAE)

Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Денисенко А.О., Марченко Ю.В, Муленко М.А. Дереворуйнучі гриби, що зустрічаються у лісових насадженнях Національного заповідника «Хортиця»

РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Жуковський М.П. Історіографічні аспекти проблеми офіційної дати заснування м. Нікополя у 1969-2002 рр.

Сичева М.В. Кіно- та відеоматеріали як джерело дослідження історії острова Хортиця

Коновалов Р. Дохристиянські релігійні вірування на Опіллі

Саричев В.Д. Похід Великого князя Святослава до порогів (971-972 рр.). Історіографія

Сокульський А.Л. Вторгнення Дарія І Великого в Скитію: хронологія, геополітика, архетипи (до 2500-річчя події)

РОЗДІЛ VI. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Гава О.І. Землі Вольностей Війська Запорозького

Грабарчук І.М. Спадщина

РОЗДІЛ VIІ. ПЕРСОНАЛІЇ

Корнієвський Ю.І., Фурса М.С., Охріменко С.Г., Петроченко В.І. Наш вчитель – Клавдія Євгенівна Корещук

Петрашина П.Д. Всё в моей жизни связано с Хортицей… (из воспоминаний Елены Петровны Хрипко)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ІЛЮСТРАЦІЇ

Не продається

 

 

Заповідна Хортиця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. – Спеціальний випуск. – Запоріжжя: AandV.ArtGROUP.2011

 

В спеціальному випуску наукового видання “Заповідна Хортиця” зібрані матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”, в яких висвітлюються актуальні питання історії козацтва.

Опубліковані в збірнику статті розраховані на науковців і всіх, хто цікавиться історичним минулим українського народу.

Не продається

 

 

Заповідна Хортиця. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в памятках та музейній практиці”. – Спеціальний випуск. – Запоріжжя: AandV.ArtGROUP.2010

В спеціальному випуску наукового видання “Заповідна Хортиця” зібрані матеріали доповідей та повідомлень IV міжнародної науково-практичної конференції  “Історія запорозького козацтва в пам`ятках та музейній практиці”, в яких  висвітлюються актуальні питання козацькознавчих студій.

Опубліковані в збірнику статті розраховані на науковців і всіх, хто цікавиться історичним минулим українського народу.

29213934_2048267125398091_7008589171904217088_o 29178294_2048267178731419_4628549558975070208_o 29187310_2048268522064618_9032726568958427136_o

 

Ціна – 174 грн

Заповідна Хортиця. – Запоріжжя: A&V.Art  GROUP. 2011

В щорічному випуску наукового видання “Заповідна Хортиця” зібрані матеріали, в яких висвітлються актуальні питання історії козацтва. Опубліковані в збірнику статті розраховані на науковців  і всіх, хто цікавиться історичним минулим українського народу.

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Малов А.В., Векленко В.А., Векленко А.В. Русские и европейские карты кон. XVII – сер. XVIII вв.

К истории Богородицкой крепости Старосамарского ретраншимента

Чередниченко М.А. Козацьке житло на Запорожжі в XVI та на початку XVII століть за повідомленнями сучасників та чинники, які впливали на його особливості

Мірущенко О.П. Ціни на зброю на території Запорозьких Вольностей у XVIII ст.

LV (Горохов Л.В.). К вопросу об «Овечьих Водах» в Приднепровье

Власов О.Ю., Карасенко Б.О. 3D візуалізація козацького куреня з Кам’янської Січі

Чергік Н.Ю. «Отак кінчались у Січі всякі діла, без того мерзького писання»

Черненко О.М. Козацька дума «Ой у тисяча сімсот та й дев’яносто другім році» – відтворення козацького духу, звичаю та вольностей Запорожжя

Сурченко О.С. Передмістя Нової Запорозької Січі за описами сучасників XVIII ст.

Кошлатий В. Самійло Іванович (Самусь) – один із організаторів «Другої Хмельниччини» на Правобережній Україні

РОЗДІЛ ІІ ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА В МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Остапенко М.А., Лисенко Т.М., Татарінцев С.І., Кобалія Д.Р., Левченко М.П., Дударенко С.В., Мірущенко О.П.,  Головаха Р.В., Копилова С.В. Хортиця – простір єднання

Лисенко Т.М., Татарінцев С.І. Обґрунтування створення Музею Новітньої історії міста Запоріжжя

Пачковська О.Л. Колекція свинцевих пломб другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття з фондової збірки  Національного заповідника “Хортиця”

Тітова І.С. Колекція рогових порохівниць XVIII ст. в Музеї історії запорозького козацтва

РОЗДІЛ ІІІ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

Векленко В.О. Актуальні питання дослідження пам’яток козацької доби: досвід Самарі-Богородицької фортеці

Горбов В.М., Божко Р.П. Кальміуська фортеця та Старий Маріуполь за археологічними та письмовими джерелами

Тубольцев О.В. Кам’яний посуд сурської культури

Шалобудов В.М. Результати розвідок 2012 року на посаді Богородицької фортеці

Кобалия Д.Р. К вопросу об археологии Второй мировой войны

РОЗДІЛ IV ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Власов О.Ю. Нездійснений проект створення на о. Хортиця саду з палацем князя Г.О. Потьомкіна за картографічними даними

Клименко А.А. Діяльність тресту ДЕСК у 20-30-х роках ХХ століття

Самаркина Ю.Ю. Экономическое положение Русской Православной церкви в 1920-е гг. на территории Владимирской  губернии

РОЗДІЛ V НАРИСИ

Сурченко С.В. Історична минувшина Нижнього Подніпров’я

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ціна – 180 грн

Кобалия Д.Р. Днепровская гребная флотилия в І пол. XVIII в. – Запорожье: Дикое Поле, 2010. – 204 с.  + 24 с. илл.

В книге запорожский археолог Дмитрий Кобалия исследует тему возникновения и развития на территории Украины военного флота в І половине XVIII века. Автор анализирует не только значительный объем письменных источников, хранящихся преимущественно в российских государственных архивах, но и многочисленные данные подводной археологии, полученные в последнее время. Благодаря такому подходу вопрос о создании и использовании Днепровской гребной флотилии предстает в новом ракурсе, заставляет еще раз задуматься о роли флота в истории нашего государства.

Книга рассчитана на историков, археологов, краеведов, студентов гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется отечественной историей.

Содержание:

От автора

Глава 1. Историография вопроса и источники

Эволюция флотилии 1696-1746 гг.

Традиции различных кораблестроительных школ в создании Днепровской гребной флотилии

Глава 3. Артиллерия Днпповской флотилии

Глава 4. Успехи и промахи

Исторические условия возникновения флотилии

Возникновение флотилии в конце XVII – XVIII ст.

Развитие Днепровской флотилии в 30-е – 40-е годы XVIII ст.

Итоги

Глава 5. Место Днепровской флотилии в истории Южного края

Заключение

Литература

Приложения:

Д.Р. Кобалия. О местонахождении Второй морской дивизии полковника Баранова на о. Хртица; 1739 г.

Д.Р. Кобалия, В.В. Нефедов. Затонувшие корабли Днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг.

Д.Р. Кобалия. Локализация стоянки Днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг. по данным Я. Новицкого

 

Ціна – 72 грн

Карпенко Г.А. Насекомые острова Хортица.

Приводится описание представителей трех отрядов насекомых, встречающихся  на территории о. Хортица. Представлены рисунки большинства фоновых видов региона, список видов региона, список видов насекомых, занесенных в Красную книгу Украины.

Ціна – 24 грн

П. Супруненко, В. Супруненко. Острів скарбів: Легенди, міфи, казки і образи Хортиці. – Запоріжжя: Кераміст, 2010 . – 112 стор., іл.

 

Що минулося, те не забулося. Ця  книга – це стежка у чарівний дивосвіт хортицьких легенд,  міфів, казок, образів. Вони справжня фольклорна скарбниця Запорізького краю. Легендарна Хортиця надихала і продовжує  надихати поетів, письменників,  муикантів, митця пензля.

Книга проілюстрована творами Запорізьких і українських художників усіх поколінь.

ЗМІСТ

Бувальщина діда Шовкуна (Про хортицькі балки)

Сила вогню і духів

Геракл і Змій-дівиця

Кам`яні баби

Скіфський шлях

Смерть Святослава

Всюдисущий Мамай

Малків Герець

Протовче

І на воді і під водою

Зі сміху люди бувають

Запорозька миска

Мргутній дуб

Кам`яні  дива Хортиці

Два брати

Крісло Катерини

Скелі зітхання

Сагайдакове ложе

Кобзар на Хортиці

Січове мистецтво

Таємниця довголіття

Острови скарбів

Хортицька чортівня

На Дніпровському дні

 

Ціна – 42 грн

123