Національний заповідник "ХОРТИЦЯ"
Пошук
Замовлення екскурсiй
096-254-12-09, 095-914-77-06
Вартiсть квиткiв
Запорозька Сiч - 48 грн
Режим роботи з 9:30 до 16:30
Вихідний - понеділок
Музей козацтва - на реекспозиції
Публікації

Заповідна Хортиця: збірник праць співробітників заповідника. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 304 с.

 

ЗМІСТ

Передмова

К. Сушко. Національний заповідник “Хортиця”, який треба створити

З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “ХОРТИЦЯ”

М.Остапенко, О. Мірущенко. Найбільший острів на Дніпрі (історично-археологічний нарис)

В.Нефедов, М. Остапенко. Підводні археоллгічні дослідження біля острова Хортиця на Дніпрі

О.Кравцова. Історія створення Музею історії запорозького козацтва на Хортиці

О.Борисенко. Історія комплектування фондів Національного заповідника “Хортиця”

М.Чередниченко, С.Копилова. Відтворення “Запорозької січі”

 

Передмова до статті В.Фоменка “Хортицька старина”

В.Фоменко. Хортицкая старина

 

ПУБЛІКАЦІЇ КОЛЕКЦІЙ

Н. Чергік. До питання використання етнографічних досліджень Д.І. Яворницького при створенні графічнгих реконструкцій кахляних печей XVIII ст. (із залученням матеріалів археологічних досліджень на Кам`янській січі)

А.Денисенко, Д.Кобалія. Чугунное6-фунтовое орудие из фондов Музея истории заорожского казачества на о. Хортица

І. Тітова. Документи Архангельського обласного архіву з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця” як джерело до вивчення долі останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського

В.Карасенко. Колекція пошових листівок 1920 року,  підготовлених до книги К.В. Широцького “История украинскго искусства”, у зібранні Національного заповідника “Хортиця”

 

 

ІСТОРІЯ

Д. Кобалия. Место днепровской гребной флотилии в истории южного края конца XVII-XVIII ст.

О.Мірущенко. Транзитна торгівля територією Вольностей

 

ДИСКУСІЇ

К.Сушко. Де ж була Хортицька Січ?

Г.Калайда. Символіка глобального катаклізму у “Рігведі”

А.Сокульський. Раннє козацтво і Хортицька Січ

О.Борисенко. До питання будівництва Січової Покровської церкви в історико-культурному комплексі “Запорозька січ” на о. Хортиця. Нове обгрунтуваня

Г.Калайда. Громадський рух на захист колиски запорозького козацтва

 

ПРИРОДА

К.Сушко. “Стоять на Хортиці дуби…”

В.Петроченко, О.Жаков. Тваринний світ

Р.Богомаз. Систематичний список хребетних тварин о. Хортиця

Ю.Фурманова. Географическое положение и размещение Национального заповедника “Хортица” по физико-географическому районированию

Ю.Фурманова. Геологическая характеристика и история развития рельефа острова Хортица

Ю.Фурманова. Условия почвообразования и распределения почв острова Хортица

Ю.Фурманова, М.Остапенко. Ландшафтно-исторические особенности и необходимость их учета при организации территории Национального заповедника “Хортица”

 

ТУРИЗМ

К.Сушко. Скіфський стан

Т.Митрофанова, С. Моісеєнко. Культурно-просвітницька діяльність Національного заповідника “Хортиця” та сучасне рекреаційне навантаження об`єкта культурної спадщини України

Ціна – 42 грн

Автор тексту і упорядник О.Є. Борисенко

 

ЗМІСТ

Передмова

Стародруки кирилічного шрифту

Стародруки гражданського шрифту

Покажчик книг за місцем, друкарнями,  друкарями й роком видання

Покажчик назв книг

Покажчик авторів книг

Покажчик граверів

Покажчик осіб, згадуваних у записах, та останніх власників книг

Список літератури

Список скорочень

 

Ціна – 24 грн

Хортиця: альбом / автор тексту і упррядник  К.І. Сушко. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 128 стор., іл.

28579889_2042411069317030_610351757_o Ціна – 120 грн

Саричев В.Д. Три століття козацького флоту. – Запоріжжя: Кераміст, 2015. – 136 с.

Історію Запорозького козацтва неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорозького козацького флоту. За його допомогою з кінця XV до кінця XVIII ст. у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії західної та східної цівілізацій   та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XVI-XVII ст. Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорноморї та Приазовї.

Книга розрахована на всіх, =хто цікавиться історією Запорозького козацтва та України.

В книзі є паралельний переклад англійською мовою.

28580349_2041050626119741_496830685_o Ціна – 90 грн

Кобалія Д.Р. Історія на шпангоутах. – Запоріжжя: Дике Поле, 2016. – 368 стор.

Ця книга присвячена вивченню та реставрації двох зовсім різних кораблів, різних як за віком, так і за конструкцією та призначенням. Об`єднує їх лише те, що обидва колись були побудовані на Десні, та обидва, волею долі, опинилися на острові Хориця.

Перший з них, дубель-шлюпку, було побудовано у 1737 році для війни з Турцією. Цей корабель зберігся частково, але було докладено максимум зусиль, щоб його майже вісімнадцятиметровий обрис знов побачив світ. Оскільки креслень того часу немає, довелося поступово, за фрагментами, відтворювати його форму.

Друге судно – байдак. Це типовий вантажний трудяга, один з тих, що століттями ходили Дніпром та його притоками. В Старому Світі такі човни відомі ще з часів середньовіччя. Цю пам`ятку привезли з Десни, і хоча вона була побудована на початку ХХ століття, завдяки архаїчності конструкції є вельми цінною. Отже, історію двох кораблів, накреслену кривими “літерами” шпангоутів, ми б хотіли повідати саме вам.

(Книга має паралельний переклад на англійську)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I
ДУБЕЛЬ-ШЛЮПКА 1737 Г.
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Д. Кобалия. Политические предпосылки появления Днепровской флотилии
О. Мірущенко. Запорозькі землі у першій половині XVIII cт.
О. Власов. Пониззя Дніпра та пороги на початку XVIII століття
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Д. Кобалия. История находки
В. Нефедов. Исследования 2008–2010 гг.
Д. Кобалия. Подводные работы 2015
Д. Кобалия. Общее состояние и конструктивные особенности фрагментов дубель-шлюпки 1737 г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДУБЕЛЬ-ШЛЮПКИ
Д. Кобалия, Р. Кобалия. Методика и принципы проведения реконструкции дубель-шлюпки 1737 г.
Д. Кобалия, П. Деменко. Идентификация памятника
РЕСТАВРАЦИЯ ЛОДКИ
Д. Кобалия. Стратегия и принципы реставрации дубель-шлюпки 1737 года на Хортице
Петрашина П. Железные детали в конструкции дубель-шлюпки и их реставрация
Петрашина П. Реставрация деревянных деталей дубель-шлюпки
PREFACE
PART I
THE DOUBLE-CHALOUPE OF 1737
INTRODUCTION
D. Kobaliia. Political prerequisites of Dnipro fleet generation
A. Miruschenko. Zaporizhzhia lands in the first half of the 18th century
O.Vlasov. The lower Dnipro river and rapids in early 18th century
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS
D. Kobaliia. Background of the find
V. Nefiodov. Investigations of 2008–2010
D. Kobaliia. Underwater works in 2015
D. Kobaliia. General condition and design features of double-chaloupe fragments (1737)
DOUBLE-CHALOUPE RECONSTRUCTION
D. Kobaliia, R. Kobaliia. Methods and principles of double-chaloupe 1737 reconstruction
D. Kobaliia, P. Demenko. Artifact identification
BOAT RESTORATION
D. Kobaliia. Khortytsia double-chaloupe 1737 restoration strategy and principles
P. Petrashina. Iron parts in double-chaloupe structure and their restoration
P. Petrashina. Restoration of double-chaloupe wooden parts
СУПУТНІ ЗНАХІДКИ
П. Нефьодов, Т. Шелеметьєва. Огляд комплексу знахідок з місця підйому дубель-шлюпки
Т. Шелеметьєва. Шкіряні вироби з військового судна 1735 – 1739 рр.
Т. Шелеметьєва. Корабельні казани, знайдені під час досліджень
ЧАСТЬ II
РЕСТАВРАЦИЯ
ГРУЗОВОГО СУДНА БАЙДАК
Р. Додонов. Особливості судноплавства у басейні Дніпра в останній чверті ХІХ  –
першій третині ХХ століть
Д. Кобалия. Полевое обследование и транспортировка байдака в Запорожье
Д. Кобалия. Конструкция «байдака» и его состояние
П. Петрашина, Д. Кобалия. Следы и анализ ремонтных работ
Д. Кобалия, Я. Бехтер. Общие принципы реставрации «байдака»
П. Петрашина. Реставрация деревянных деталей байдака
П. Петрашина. Методика реставрации железных деталей
ASSOCIATED FINDINGS
V. Nefiodov, T. Shelemetieva. Reviewing the set of findings at the lifting site of double-chaloupe
T. Shelemetieva. Leather items from war vessel 1735-1739
T. Shelemetieva. Ship cauldrons found during the investigation
PART II
RESTORATION
OF THE BAIDAK VESSEL
R. Dodonov. Peculiarities of shipping in the Dnipro basin in the last quarter of the 19th century the first third of the 20th century
D. Kobaliia. Baidak field survey and transportation to Zaporizhzhia
D. Kobaliia. Design and condition of baidak vessel
P. Petrashina, D. Kobaliia. Evidences of repair
D. Kobaliia, Ya. Bekhter. General principles for baidak restoration
P. Petrashina. Restoration of baidak wooden parts
P. Petrashina. Methods of iron parts restoration

Ціна – 300 грн

Кобалія Д.Р., Нефьодов В.В. “Запорозька чайка”: Історія однієї знахідки. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – (Серія “Історія та археологія Хортиці”, випуск 1). – 168 стор., іл.

 

28870865_2046335665591237_7819774886275973120_o

У травні 1999 року у Запоріжжі з ініціативи Експедиції Підводних Археологічних Робіт (ЕПАР) було розпочато унікальний проект під назвою “Запорозька чвйка”. Його метою було вивчення, підйом та реставрація великого козацького човна 1738 року – унікальної памятки, знайденої  на Дніпровому дні поблизу о. Хортиця.  Запропонована книга є своєрідним підсумком проведених робіт. Вона висвітлює не тільки археологічні дослідження під водою, техніку підйому, методику консервації судна, але й маловідомі історичні факти, що стосуються перипетій воєнного суднобудування першої половини XVIII ст. “Запорозька чайка” – перша книга серії “Історія та археологія Хортиці”. Створювалася як для професійних дослідників, так і для широкого кола читачів, що захоплюютьсчя старовиною.

ЗМІСТ

 

Від авторів

На грунті

Як здійснюються мрії

Організація підводних та надводних робіт

Підготовка і проведення підйому

Доставка судна до місця рестарації

Встановлення корпусу на стаціонарний стапель

Конструкція корпусу та його загальні характеристики

Два кораблі

Про що розповіли знахідки

Предмети озброєння та боєприпаси

Предмети побуту

Корабельний інструмент

Суднові деталі

Інші знахідки

Основні спостереження

Як ходив новий козацький човен

Запорозька корабельня

Історія знахідки

Закінчення

Подяки

Література

Додаток (Про знахідку корабельної гармаи 1736-1739 рр. біля о. Хорттця в 2001 р. М.А. Остапенко)

 

Ціна – 60 грн

Автор тексту  і упорядник О.Є. Борисенко. Рік видання – 2005.

Описана в каталозі збірка творів образотворчого мистецтва Національного заповідника “Хортиця” сформувалася протягом 1970-2005 рр. Вона налічує 283 іконописні, малярські й графічні роботи XVII-XXI ст. Переважна быльшысть речей належить до групи зберігання  “Живопис”, решта – до груп зберігання “Дорогоцінні метали” (1), “Метал” (1) і до науково-допоміжного фонду (8).

 

Ціна – 60 грн

Автор тексту і упорядник О.Є. Борисенко. Виданий у 2003 р.

Колекція половецької скульптури Національного заповідника “Хортиця” налічує 26 одиниць зберігання. Привезені вони сюди переважно із районів Запорізької області – Бердянського, Гуляйпільського, Куйбишевського, Оріхівського, Токмацького, с. Верхня Хортиця, а також передано підприємством “Укрбудміськпроект”. Усі статуї описано в цьому каталозі.

 

Ціна – 24 грн

В каталозі подано описи кахлів фондової збірки Національного заповідника “Хортиця”. Каталог складено за хронологічним принципом. Описи містять основні загальноприйняті в музеєзнавстві дані про предмет: назва предмета, обліковий номер, опис, розміри, місце виявлення. Графічні зображення розпочинають описи кахлів одного орнаментального виду. В додатках подано: перелік усіх кахлів колекції в порядку інвентарних номерів за станом надходження на 2007 р.; словник; перелік джерел, використаних у “Передмові”. В каталозі розміщено кольорові зображення найбільш виразних кахлів колекції Національного заповідника “Хортиця”.

Для мистецтвознавців, істориків, етнографів, музейних працівників, художників та шанувальників української культури.

Ціна – 72 грн

123