Національний заповідник "ХОРТИЦЯ"
Пошук
Замовлення екскурсiй
096-254-12-09, 095-914-77-06
Вартiсть квиткiв
Запорозька Сiч - 48 грн
Режим роботи з 9:30 до 16:30
Вихідний - понеділок
Музей козацтва - на реекспозиції
Курінь Св. Миколая

    31919613_2072790656279071_2591224705356660736_n

 31 березня 2018 р. відбувся Круглий стіл за участі генерального директора Національного заповідника «Хортиця» Максима Остапенка,  Голови Всеукраїнської громадської організації  “Союз українок”  Ореслави Хомик, Єпископа Запорізького і Мелітопольського Фотія, Владики Степана Екзарха Донецького УГКЦ (Степан (Меньок), народного депутата України Ігора Артюшенка, Директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА Мороко Владислава Валерійовича, а також числених представників громадськості, співробітників заповідника та членок ВГО “Союз українок”, на якому “Союз українок” виступив з пропозицією збудувати на Хортиці у колисці українського козацтва та української державності, у місці, де всіляко підтримують та популяризують українські традиції – на Хортиці, куреня Святого Миколая.

Проект “Курінь Св. Миколая на о. Хортиця”

Автор проекту: голова Запорізького відділу ВГО Союз Українок Оксана Яценко спільно з Національним заповідником «Хортиця»
Партнери: Національний заповідник «Хортиця» (Максим Остапенко), ВГО Союз Українок (Ореслава Хомик), Запорізький відділ ВГО Союз Українок (Оксана Яценко), Запорізька ОДА (Костянтин Бриль за домовленістю сторін), Львівська ОДА ( Олег Синютка), Запорізька Єпархія УПЦ КП (Владика Фотій), Церква Преображення Господнього (благочинний отець Василь Калин).
База реалізації проекту: Національний заповідник «Хортиця», м.Запоріжжя
Характеристика проекту:
за кінцевим результатом: культурно – просвітницький, практичний;
за кількість учасників: колективний;
за тривалістю: довготривалий;
за характером контактів: загальноукраїнський, міжнародний;
Термін реалізації: 2018 р.
Домінуючий вид діяльності: просвітницький, тобто відновлення традиції народного шанування Святого Миколая на основі знань народної етнопедагогіки, козацьких традицій
шанування православних святих на Січі за звичаєвим козацьким правом
Характер координування проекту: безпосередній
Характер взаємозв’язків: між керівництвом Національного заповідника «Хортиця», реалізатором ідеї створення Куреня, меценатами , керівництвом області і міста, представниками УПЦ КП, закладами освіти і культури і громадськими організаціями.
Етапи реалізації проекту
Пошуковий: визначення характеру просвітницької діяльності Куреня Святого Миколая (виконано)
Аналітичний: Аналіз інформації, формування стратегічної програми культурно-просвітницької діяльності Куреня (виконано)
Практичний: організація заявлених меценатів на створення Куреня, підбір кандидатур на роль св. Миколая, планування діяльності духовного центру ( січень- травень 2018 року)
Презентаційний: відкриття Куреня св.Миколая 04.12.2018 і зустрічі з дітьми Запоріжжя і України упродовж новорічно-різдвяних свят
Актуальність проекту:
Наше суспільство сьогодні визначається різким падінням духовного потенціалу, втратою багатьох надбань попередніх поколінь і невмілими спробами їх повернення та, на жаль, недостатньою повагою до власної історії. Ми є свідками зниження загального інтелектуального рівня і все частіше стикаємося з все виразнішими масовими ознаками морального деградування. Сьогоднішня молодь є відображенням стану духовності в суспільстві і завдання громадськості, культурно-освітніх установ не тільки надати якісні освітні послуги, а й виховати високоморальну особистість.

ХХІ століття – інформаційне суспільство ставить нові виклики і вимоги – як у потоці різноманітної інформації, яку отримає дитина кожного дня відібрати те зерно, яке стане основою духовного злету. Мета сучасного виховання молоді – формування особистості, з властивими їй морально – духовними цінностями. Закон України «Про освіту» визначає мету освіти як всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Мета сучасного виховання молоді – формування особистості, з властивими їй морально-духовними цінностями. Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, цілеспрямована, комунікабельна соціально активна особистість.
Прийоми та методи етнопедагогіки дозволяють досліджувати і піднімати питання про: вияви моральних чинників; особливості звичаїв; ціннісні орієнтації суспільства; психологічні взаємини в родині; свідомість, особливості поведінки конкретної нації; специфіку етнокультури народу; технологію соціалізації особистості; особливості вияву менталітету.

Створеня Куреня Святого Миколая покликане повернути дітей та молодь до українських духовних цінностей і відродити втрачені культурні надбання.
Головна мета проекту – створення осередку національно- патріотичного і духовно-морального виховання дітей та молоді в традиціях запорозького козацтва та плекання християнських цінностей серед юних українців.
Завдання проекту:
– відродження традиції святкування зимового циклу народних свят і шанування угодника Божого Святого Миколая;
– виховання дітей та молоді в дусі поваги до української культури та церковних традицій;
– утвердження традицій наставництва духівництва над дітьми і молоддю;
– знати та наслідувати заповіти предків;
– шанувати традиції роду і українського народу ;
– вивчати історію й культуру свого народу;
– дорожити рідним національним середовищем;
– бути вірним народним традиціям, звичаям, обрядам;
– поважати національні символи;
– виявляти гуманізм, порядність, милосердя, совісність, відповідальність, обов`язковість, толерантність;
– виявляти працелюбність.
Очікувані результати:
Елементи козацького звичаєвого права, православна традиція пошанування Святого Миколая в проекті спрямовані на формування у молодого покоління таких морально-духовних якостей як благородство, лицарство, героїзм, патріотизм, людяність, милосердя, мужність, гармонія тіла й духу.
Козацька педагогіка, етнопедагогіка — це втілення ідей української національної педагогіки в рамках конкретного історичного періоду специфічної діяльності українського козацтва.

Контактні дані автора проекту:
Яценко Оксана Михайлівна,
Тел. 0504843819
Е- mail: roksolana_zp @ukr.net

     На нашу думку символічна резиденція найшанованішого в Україні Святого стане справжньою туристичною принадою заповідника та усього Запорізького краю на зразок оселі Санта-Клауса поблизу міста Рованіємі в фінляндській Лапландії. Саме Хортиця має виступити всеукраїнським осередком відзначення новорічно-різдвяних свят з фольклорним колоритом.

     Створення Куреня Святого Миколая покликане повернути дітей та молодь до українських духовних цінностей і відродити втрачені культурні надбання.
Елементи козацького звичаєвого права, православна традиція пошанування Святого Миколая в проекті спрямовані на формування у молодого покоління таких морально-духовних якостей як благородство, лицарство, героїзм, патріотизм, людяність, милосердя, мужність, гармонія тіла й духу.

      Ми, колектив Національний заповідник “Хортиця” дуже вдячні жінкам-українкам ВГО “Союз Українок”, які своїм бажанням зміцнити дух та силу українців роблять надзвичайно важливі речі. Своєю кропіткою працею, нескінченною енергією, ідеями та волею, долаючи тисячі кілометрів, своєю сторічною історією існування громадської організації доводять, що тільки згуртовано та невідступно, вкладаючи власні зусилля в загальну скарбницю українства, спільними справами можна досягти успіху та процвітання держави!

Наразі започаткований фонд на будівництво. Шукаємо підтримку у державної влади, громади та меценатів. Благодійну допомогу можна перераховувати на цей рахунок:

Благодійний фонд «Хортиця», Ідентифікаційний код 33610509, р/рах 26008810101 у ВАТ «МетаБанк», МФО 313582.

Призначення платежу: благодійна допомога на будівництво куреня Св. Миколая на Хортиці.

The Kurin of Saint Nicholas

On March 31, 2018, a round table discussion was held with the Director General of the National Reserve “Khortytsia” Maxym Ostapenko, the head of All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union” Oreslava Khomyk, the Bishop of Zaporizhzhya and Melitopol Fotiy, the Exarch of the Donetsk Ukrainian Greek Catholic Church Bishop Stephan (Stephan (Meniok), the People’s Deputy of Ukraine Igor Artyushenko, the Director of the Department of culture, tourism, nationalities and religions of the Zaporizhzhya Regional State Administration Vladyslav Moroko, as well as numerous representatives of the public, staff of the Reserve and members of the All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union”, where “The Ukrainian Women’s Union” proposed to build the Kurin of Saint Nicholas on the island of Khortytsia – in the cradle of the Ukrainian Kozaks and Ukrainian statehood, in a place where Ukrainian traditions are always supported and popularized.

The project name “Kurin of Saint Nicholas on Khortytsia”

The author of the project: the head of the Zaporizhzhya department of the All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union” Oksana Yatsenko together with the National Reserve “Khortytsia”

The partners: The National Reserve “Khortytsia” (Maksym Ostapenko), the All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union” (Oreslava Khomyk), Zaporizhzhya Department of the All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union” (Oksana Yatsenko), Zaporizhzhya Regional State Administration (Konstantin Bryl, by agreement of the parties), Lviv Regional State Administration (Oleg Synyutka), Zaporizhzhya Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate (Bishop Fotiy), the Church of the Transfiguration of the Lord (the Rural Dean Vasyl’ Kalyn).

The base for the project implementation: The National Reserve “Khortytsia”, Zaporizhzhya

Project Characteristics:

by the final result: cultural and educational, practical;

by the number of participants: collective;

by duration: long-term;

by the type of contacts: all-Ukrainian, international;

Implementation period: 2018

Main activity: enlightening, that is, restoration of the tradition of popular veneration of Saint Nicholas on the basis of knowledge of folk ethnopedagogy, Kozak traditions, the veneration of the Orthodox Saints at Sich according to Kozak customary law

Project co-ordination type: direct

The type of interaction: between the administration of the National Reserve “Khortytsia”, the implementer of the idea of Kurin’s creation, patrons, the administration of the region and the city, representatives of the UOC-KP, educational and cultural institutions and public organizations.

Stages of project implementation

Research: determining the type of the educational activity of the Kurin of Saint Nicholas (completed)

Analytical: Analysis of information, formation of a strategic program for cultural and educational activities of Kurin (completed)

Practical: organization of declared patrons for the creation of Kurin, the selection of candidates for the role of Saint Nicholas, planning the activities of the spiritual center (January-May 2018)

Presentation: the opening of the Kurin of Saint Nicholas on 04.12.2018 and meeting with children of Zaporizhzhya and Ukraine during the New Year’s and Christmas holidays

The actuality of the project:

Today our society is determined by the sharp fall of spiritual potential, the loss of many achievements of previous generations and the ineffective attempts to return them and, unfortunately, insufficient respect for our own history. We are witnessing a decline in the general intellectual level and increasingly faced with the most expressive massive signs of moral degradation. Today’s youth is a reflection of the state of spirituality in society and the task of the public, cultural and educational institutions not only to provide high-quality educational services but also to raise a high moral personality.

The 21st century – the information society puts new challenges and demands – how to

find the verity that will become the basis of a spiritual upsurge in the flow of diverse information that the child receives every day. The purpose of modern education of youth is the formation of personality, with its inherent moral and spiritual values. The Law of Ukraine “On Education” defines the purpose of education as a comprehensive development of man as a person and the highest value of society. The ideal of education is a harmonious, highly educated, purposeful, sociable, socially active person.

The methods and practices of ethnopedagogy allow us to investigate and raise the question of: the appearance of moral factors; peculiarities of customs; value orientations of society; psychological relationships in the family; consciousness, peculiarities of the behavior of a particular nation; the specifics of ethnoculture of the people; technology of socialization of the person; patterns of mentality.

The creation of Kurin of Saint Nicholas is intended to bring children and young people to Ukrainian spiritual values and revive the lost cultural heritage.

The main goal of the project is a creation of a center for national patriotic and spiritual and moral education of children and young people in the traditions of the Zaporozhzhya Kozaks and the cultivation of Christian values among young Ukrainians.

The project objectives:

– the revival of the tradition of celebrating the winter cycle of folk holidays and the veneration of Saint Nicholas;

– raising children and young people in a spirit of respect for Ukrainian culture and church traditions;

– approval of traditions of mentoring of clergy over children and youth;

– to know and succeed the wills of the ancestors;

– to respect the traditions of the generations and the Ukrainian people;

– to study the history and culture of our people;

– to cherish the native national environment;

– to be faithful to national traditions, customs, ceremonies;

– to respect national symbols;

– to show humanism, decency, mercy, conscientiousness, responsibility, obedience, tolerance;

– to show diligence.

Expected results:

The elements of the Kozak customary law, the Orthodox tradition of honoring Saint Nicholas in the project are aimed at forming in the younger generation such moral and spiritual qualities as nobility, chivalry, heroism, patriotism, humanity, mercy, courage, the harmony of body and spirit.

The Kozak pedagogy, ethnopedagogy is an embodiment of the ideas of Ukrainian national pedagogy within the specific historical period of the specific activity of the Ukrainian Kozaks.

Contact details of the author of the project:

Oksana Yatsenko

Phone number: 0504843819

E-mail: roksolana_zp@ukr.net

 

In our opinion, the symbolic residence of the most venerated Saint of Ukraine will become a real tourist attraction of the reserve and the whole Zaporizhzhya region, such as the Santa Claus house near Rovaniemi in Finnish Lapland. It is Khortytsia to be the nationwide center for celebrating Christmas and New Year holidays with folkloric color.

The creation of the Kurin of Saint Nicholas is intended to bring children and young people to Ukrainian spiritual values and revive lost cultural heritage.

The elements of the Kozak customary law, the Orthodox tradition of honoring Saint Nicholas in the project are aimed at forming in the younger generation such moral and spiritual qualities as nobility, chivalry, heroism, patriotism, humanity, mercy, courage, the harmony of body and spirit.

We, the collective of the National Reserve “Khortytsia”, are very grateful to the Ukrainian women of the All-Ukrainian public organization “The Ukrainian Women’s Union” who, with their desire to strengthen the spirit and strength of Ukrainians, make extremely important things. Through their hard work, endless energy, ideas and will, overcoming thousands of kilometers, with the centennial history of the existence of a public organization, they prove that only together and persistently, investing their own efforts into the general treasury of Ukrainian idea, we can achieve success and prosperity of the state!

For today there is already a fund for the construction of Kurin. We are looking for support from state authorities, public and patrons. Charity help can be credited to this account:

 Charitable Foundation “Khortytsia”, Identification code 33610509, current account 26008810101 at JSC “MetaBank”, MFO 313582.

 Purpose of payment: charitable help for the construction of the Kurin of Saint Nicholas on Khortytsia.