Порядок супроводу осіб з інвалідністю

5.09.2019

Порядок супроводу осіб з інвалідністю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального директора

Національного заповідника

«Хортиця»

№ 111-осн

від 29 грудня 2018р.

Порядок

супроводу(допомоги) осіб з інвалідністю

та інших маломобільних груп населення

на території та в приміщеннях Національного заповідника «Хортиця»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час відвідування Національного заповідника «Хортиця» (далі – Порядок) розроблено на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України».

1.2. Основні поняття, що використовуються в Порядку:

об’єкти Національного заповідника «Хортиця» (далі – Заповідник) – історико-культурний комплекс «Запорозька Січ», музей козацтва, «Скіфський стан»;

особа, що потребує допомоги – особа з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, що потребують надання супроводу;

супровід – комплекс заходів, спрямованих на життєзабезпечення осіб, що потребують допомоги, а саме послуги у вигляді супроводу таких осіб;

відповідальна особа, супроводжувач (виконавець) – працівник Заповідника, призначається наказом генерального директора Заповідника щороку на початку туристичного сезону..

1.3. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті. Полягає у виявленні, усуненні перепон та бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і доступу осіб, що потребують допомоги, до об’єктів Заповідника та отримання інформації.

1.4. Цей Порядок визначає дії відповідальних осіб та супроводжувачів (виконавців) Заповідника щодо забезпечення зручності та комфортності перебування, якісного надання культурно-освітніх та інших послуг працівниками Заповідника для осіб, що потребують допомоги.

1.5. Послуги із супроводу надаються особам, що потребують допомоги, на безоплатній основі, щоденно відповідно до графіка роботи історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» .

1.6. Відповідальна особа, супроводжувач (виконавець) зобов’язані в разі звернення до Заповіднику осіб, що потребують допомоги, надавати консультації щодо напрямів руху, забезпечувати супровід цих осіб та, якщо потрібно, надавати фізичну допомогу.

1.7. Учасниками виконання даного Порядку визначаються:

– наукові співробітники відділу науково-просвітницького відділу(організатори екскурсій, наукові співробітники, екскурсоводи),

– співробітники відділу музейних комунікацій (науковці, старші адміністратори, доглядачі, контролери квитків та техніки відділу музейних комунікацій),

– наукові співробітники Національного заповідника «Хортиця», які задіяні у екскурсійному обслуговуванні відвідувачів,

– касири відділу бухгалтерії,

– прибиральниця приміщень та техніки адміністративно-господарського відділу.

ПОРЯДОК СУПРОВОДУ (НАДАННЯ ДОПОМОГИ)

НА ТЕРИТОРІЇ ТА В ПРИМІЩЕННЯХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ».

2.1. Якщо Особа, що потребує допомоги, має намір відвідати територію Національного заповідника «Хортиця», для забезпечення її супроводу, має можливість завчасно повідомити адміністрацію Заповідника про дату і час свого візиту по телефону (061) 707-34-86, шляхом направлення на адресу Заповідника поштового листа за адресою вул. Старого редуту, 9 м. Запоріжжя, 69017 або направлення листа на електронну адресу Заповідника – zapovidnik@ukr.net.

2.2. При необхідності Особа, яка потребує допомоги, може заздалегідь погодити за телефоном, засобами поштового чи електронного зв’язку необхідний обсяг допомоги при організації доступу на територію об’єктів Національного заповідника «Хортиця» , із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Заповідника відповідний запит.

2.3. Організатори екскурсій відділу науково-просвітницького відділу:

2.3.1. Зустрічають Особу, що потребує допомоги на території об’єктів Національного заповідника «Хортиця», першочерговому порядку уточнюють, якої допомоги потребує Особа, мета відвідування, необхідність супроводу. Якщо Особа, яка потребує допомоги відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги, працівникам Заповідника, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.

2.3.2. Пропонують відпочити або розглянути друковану літературу Заповідника поки супроводжуюча особа вирішує питання отримання квитків.

2.3.3. Передають інформацію старшим адміністраторам відділу музейних комунікацій про те, що до об’єктів Національного заповідника «Хортиця» (далі – об’єкт Заповідника) завітала Особа, що потребує допомоги.

2.3.4. Викликає екскурсоводів, якщо замовлена екскурсія та попереджує про особливі потреби під час її проведення.

2.3.5. Касири обслуговують Особу, що потребує допомоги в першу чергу.

2.4. Старший адміністратор після отримання інформації щодо перебування на території об’єкту Заповідника Особи, що потребує допомоги:

2.4.1. Оповіщає доглядачів експозиційних об’єктів, прибиральниць та техніків про перебування на території об’єкту Заповідника Особи, що потребує допомоги.

2.4.2. Супроводжує Особу, що потребує допомоги до експозиційних об’єктів і разом з техніками та доглядачами допомагає підніматися та опускатися по пандусам.

2.4.3. Супроводжує Особу, що потребує допомоги до виходу з об’єкту Заповідника.

2.5. Прибиральниці приміщень після отримання інформації про перебування Особи, що потребує допомоги на території об’єкту Заповідника знаходяться біля туалетів і допомагають їм у випадках необхідності потрапити до приміщення.

2.6. Техніки відділу музейних комунікацій після отримання інформації про перебування Особи, що потребує допомоги на території об’єктів Заповідника:

2.6.1. Допомагають разом з старшим адміністраторам підніматися та опускатися по пандусам в спорудах об’єкту Заповідника.

2.6.2. У випадках поломки техніки пересування осіб проводять огляд і допомагають робити незначний ремонт.

2 .7. Музейний доглядач після отримання інформації про перебування на території об’єкту Заповідника Особи, що потребує допомоги:

2.7.1 За необхідністю встановлює тимчасові пандуси.

3.7.2. Попереджує відвідувачів об’єкту, про групу Осіб, що потребують допомоги, які підійшли до споруди і просить надати можливість оглянути їм експозицію.

2.7.3. У випадках якщо в експозиційному об’єкті не має відвідувачів допомагає Особі, що потребує допомоги підніматися та опускатися по пандусам.

2.8. Наукові співробітники, які проводять екскурсії слідкують за зручним розташування групи під час проведення екскурсії в експозиційних об’єктах та на території об’єкту Заповідника.

2.9. Завідувач відділу музейних комунікацій проводить інструктаж з учасниками виконання цього Порядку перед початком туристичного сезону.

2.10. Важливо завжди пам’ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до Особи, що потребує допомоги, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати рукою, або іншим чином привернути їхню увагу.

2.11. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, що не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером.

2.12. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо Особа, яка потребує допомоги, не зрозуміла працівника Заповідника, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким Особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо працівник Заповідника також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

2.13. Якщо допомоги працівника Заповідника потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

2.14. У разі, якщо до працівника Заповідника звернулась особа з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться.

2.15. Під час супроводу такої особи необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. “За декілька кроків ми повернемо ліворуч” чи “Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться.

2.16. Важливо застосувати всі можливі засоби для надання супроводу особі, що потребує допомоги, дотримуючись загальноприйнятих етичних норм.

2.17. Після відвідання особою, що потребує допомоги, супроводжувач (виконавець) організовує супровід цієї особи до виходу з території об’єкту Заповідника.

2.18. Про всі зауваження, побажання та пропозиції, що надійшли від осіб, які потребують допомоги, визначений супроводжувач (виконавець) має негайно доповісти адміністрації Заповідника.

Поділитися в соц.мережах:

Останні новини

Всі новини
5.05.2023

Візит представників шведської науки і музейної справи

До Національного заповідника "Хортиця" з візитом у відповідь приїхали представники шведської науки і музейної справи Фред Хокер і Ларс Амреус. Напередодні, в березні, співробітники Заповідника побували у Стокгольмі, де мали...

Читати повністю
20.01.2023

Вячеслав Зайцев – Хортиці

Сьогодні ми провели захід на вшанування пам'яті про захисників донецького аеропорту та нашого колеги та друга Вячеслава Зайцева Zaitsev Viacheslav. Були присутні найближчі - друзі, колеги та побратими. Для кожного...

Читати повністю
11.09.2022

Чому на Хортицю поки що зась

У Запоріжжі рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС від 7 квітня введено заборону на відвідування певних місць відпочинку. У Запорізькій обласній військовій адміністрації пояснили, що мова йде не про всі...

Читати повністю